economics

April 18, 2010

Ebay – Proxy Bidding

Filed under: Uncategorized — ktetaichinh @ 2:10 pm
Tags: , ,

By LD, April 17, 2010 4:15 AM

Một số người vẫn cứ nghĩ là bidding trên Ebay là bid theo kiểu cổ truyền. Đối với những ai còn nhấp nhửng thì voila ;) :

Bid theo kiểu cổ truyền nói rút gọn lại một cách đại khái là đặt bao nhiêu, nếu không có ai đặt cao hơn nữa, thì sẽ thắng và sẽ phải trả bấy nhiêu.

Vì các lý do như mạng đôi khi chập chờn ví dụ như ở Bắc Hàn và các cuộc đấu giá trên Ebay thường kéo dài đến vài ngày – ai hơi đâu mà ngồi theo dõi mà bid cơ chứ, vân vân … nên ở trên Ebay người ta hổng có làm như cách thông thường mà người ta sử dụng một cái gọi là Proxy Bidding.

– Proxy Bidding nếu dịch ra tiếng Việt sẽ có nghĩa đại loại là “việc đấu giá được phó thác cho người khác”. Và đúng như thế. Ở trên Ebay, khi một người đặt một cái bid sẽ tương đương với việc đặt ra cái giá cao nhất mà mình sẵn lòng trả cho một món hàng nào đó và nhờ Ebay cứ tiếp tục bid với giá đó cho đến khi có người bid cao hơn. Tuy nhiên, nếu mình là người bid cao nhất, chưa chắc đã phải trả với giá mà mình đã bid.
– Current bid là giá của người bid cao nhì cộng với bid increment. Hay nói theo cách nguy nga tráng lệ của about.com thì Current bid là giá tối thiểu của người bid cao nhất đã có thể đặt ra để có thể bid cao hơn người bid cao nhì một bid increment, trong khi không biết người bid cao nhất đã thật sự bid bao nhiêu.
– Khi mới bắt đầu, current bid sẽ bằng giá khởi đầu do người bán đặt ra.
– Giá được bid tối thiểu phải bằng current bid cộng với bid increment.
– Sau mỗi lần bid, Ebay sẽ xác định giá của người bid cao nhì và sẽ cộng với bid increment để ra current bid và đó sẽ là giá mà người bid cao nhất sẽ phải trả nếu không có ai bid cao hơn mình.
– Bid increment phụ thuộc vào độ lớn của current bid và tiền tệ. Bảng ví dụ current bid với bid increment của Ebay UK được ghi ở dưới.

-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-
-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-

Để cho dễ hiểu, có một ví dụ minh họa sau đây:

G-pub và Gia Vũ cùng bid một cái quần do anh LD bán với giá khởi đầu 0.99 bảng ở trên Ebay UK. G-pub lên Ebay đầu tiên, định giá cái quần là 50 bảng rồi bid rồi cắp sách đi học.

Giờ, current bid sẽ là 0.99 + 0.05 = 1.04, và bid tối thiểu tiếp theo là 1.04 + 0.20 = 1.24.

Anh Gia Vũ, vì không hiểu Ebay hoạt động như thế nào, khi vào thấy ghi current bid của PD là 1.04 liền mừng thầm: “Ôi! Ai bid Calvin Klein có 1.24 bảng thế này! Sung sướng wé!”

Tuy nhiên, sau khi đặt 2 bảng xong thì anh tức thì nhận được thông báo “You have been outbid” và current bid nhảy lên 2.00 + 0.20 = 2.20. Gia Vũ nhăn nhó: “A! Tên nào ngồi canh đây!” Nhưng thật ra, anh G-pub không hề ngồi canh, anh đang ở trường học ABCDĐ, mà người ngồi canh chính là Ebay. Như đã nói ở trên, cái tên Proxy (phó thác) bidding là có lý do của nó. Ebay được anh G-pub phó thác cho bid đến khi nào giá cao hơn 50 bảng thì thôi. Anh Gia Vũ bid 2 bảng thấp hơn 50 bảng của anh G-pub nên Ebay tự động bid lên cho anh G-pub theo bid increment là 0.20 lên thành 2.20.

Anh Gia Vũ tức lắm. Bid 5.50 bảng! Nhưng lại “You’ve been outbid again, lêu lêu!” và current bid nhảy lên 6.00 bảng. Anh Gia Vũ lại bid tiếp! 10 bảng nhưng vẫn lại “You have been outbid, yet again …” và current bid lại nhảy lên 10.50 bảng. Anh Gia Vũ cứ bid bid bid! 15, 20, 40 bảng! Nhưng vẫn cứ bị outbid và current bid lên lần lượt 15.50, 21.00, 41.00 bảng.

Chỉ còn khoảng 10 giây. Anh Gia Vũ toát hết mồ hôi, nghĩ thầm: “Ta không để cho tên kia thắng được, đã đến nước này thì chơi tới bến luôn!” Thế là anh Gia Vũ gõ bàn phím chúc chúc chúc vào một con số 1000 bảng và bid đúng lúc gần hết giờ. Và anh Gia Vũ đã thắng, và giá của anh phải trả để có được cái quần là 51 bảng!

Anh Gia Vũ mặc dù mừng huýnh nhưng vẫn chẳng hiểu sao lại chỉ phải trả 51 bảng: “Ebay làm ăn vớ vẩn quá…”

Chiều hôm đó, anh G-pub đi học về, thấy mình bị thua mất cái quần, buồn não nề …

-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-
-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-

Proxy bidding được tâng bốc vì một số lý do sau: giúp tiết kiệm thời gian của người bid; có khuynh hướng tìm ra giá đúng của sản phẩm trên thị trường; đóng góp vào việc giữ giá cả ổn định; làm tăng sự tự tin của người bán lẫn kẻ mua; thúc đẩy việc buôn bán trên Ebay; đóng góp vào sự buôn bán và phát triển trường kỳ.

Vậy, lôi kéo Game Theory một chút vào vấn đề này, Proxy Bidding là tốt hay dở nhỉ? ;)

-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-
-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-

CURRENT BID                       NEXT BID INCREMENT
£0.01 – £1.00                        £0.05
£1.01 – £5.00                        £0.20
£5.01 – £15.00                       £0.50
£15.01 – £60.00                      £1.00
£60.01 – £150.00                     £2.00
£150.01 – £300.00                    £5.00
£300.01 – £600.00                    £10.00
£600.01 – £1500.00                  £20.00
£1500.01 – £3000.00               £50.00
£3000.01 and up                 £100.00

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: